Member Affairs Committee

Print
Email
Chairman
Thomas Pek Ee Perh
Vice-Chairman

Teo Cher Cheong

Vice-Chairman

Woo Chee Chay

Committee Members: Chua Kee Teang, Andy Foo Loon Joke, Tony Du Zhi Qiang, Yong Ah Seng, Luo Bin, Chong Khee Chung, Roy Tan, Cai Du Cui, Michael Goh Kwang Ming, Roseline Chin

返回页顶